Mats Willers

Mats has developed the sociocratic organization for IMAGO couple therapy nationally and internationally. He is focused on introducing sociocracy into politics and society. He has a special interest in introducing a European version of Children's parliament. Mats has consulting experiences in introducing system management models in private and government organisations. |
Mats har utvecklat den sociokratiska organisationen för IMAGO parterapi nationellt och internationellt. Han är fokuserad på att införa sociokratin inom politiken och samhället. Han har speciellt intresse för att införa en europeisk variant av Childrens parlament. Mats har tidigare konsulterfarenhet att införa systemförvaltningsmodeller både i privata och statliga organisationer.

Mats has developed the sociocratic organization for IMAGO couple therapy nationally and internationally. He is focused on introducing sociocracy into politics and society. He has a special interest in introducing a European version of Children’s parliament. Mats has consulting experiences in introducing system management models in private and government organisations. Mats has a civil engineering degree and a bachelor’s degree in psychology. He has been working as a therapist for over 20 years.

Mats har utvecklat den sociokratiska organisationen för IMAGO parterapi nationellt och internationellt. Han är fokuserad på att införa sociokratin inom politiken och samhället. Han har speciellt intresse för att införa en europeisk variant av Childrens parlament. Mats har tidigare konsulterfarenhet att införa systemförvaltningsmodeller både i privata och statliga organisationer. Mats har en civilingenjörsexamen och filosofie kandidatexamen I psykologi. Han arbetar sedan drygt 20 år som terapeut.